Dobrowolne datki prosimy wpłacać na konto PKO BP:

02 1020 2629 0000 9102 0354 5225