ŁAWECZKA ANDRZEJA KOZIEI, to społeczna inicjatywa przyjaciół Andrzeja, którzy w ten sposób chcą upamiętnić Jego niepowtarzalną postać i osobowość.

Pierwotny pomysł ŁAWECZKI ANDRZEJA powstał prawie rok temu, podczas zakończenia 6. Przeglądu Filmów Edukacyjnych „Człowiek w poszukiwaniu wartości”, którego Andrzej był współpomysłodawcą.

Ryszard Mańko – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach - gdzie odbywała się ta uroczystość - po wręczeniu „Kieleckich Klapsów” młodym laureatom  filmowego konkursu i wspomnieniach Andrzeja przez twórców obecnych na Przeglądzie rzucił pomysł postawienia „Ławeczki Andrzeja” na placu przed szkołą.

Wszystko zaczęło nabierać realnych kształtów pierwszego dnia wiosny 2017 r., kiedy w gabinecie dyrektora ZSP nr 1, Ryszarda Mańko – pomysłodawcy całego projektu spotkało się grono przyjaciół Andrzeja: Tomasz Bogucki, Szymon Baumel, Jan Chudzik, Karol Gadowski, Ryszard Mańko, Sławomir Micek, Teresa Orlikowska, Piotr Sroka i Wanda Zychowicz.

Omówiono wstępne założenia, harmonogram i plan działań. Artysta plastyk – Sławomir Micek opowiedział o swojej wizji ławeczki. Termin spotkania oficjalnej grupy założycieli ustalono na 28 marca 2017 r. Tego dnia spotkało się 33 przyjaciół Andrzeja. Zdecydowano, że ze względu na ogromną popularność „Koziejki” wśród kielczan i nie tylko, „Ławeczka” powinna się znajdować w centrum Kielc – na skwerze przed kinem „Moskwa”.

Od tej pory zaczęto załatwiać wszelkie sprawy prawne, organizacyjne i logistyczne.

Wszystkich, którym bliska jest postać śp. Andrzeja Koziei i chcą się przyczynić do Jej upamiętnienia zapraszamy do wsparcia tego przedsięwzięcia i wszelkiej pomocy w jego realizacji.